Kontakty

Tel. kontakt: 034/658 34 27

e-mail: bojkova@zupa-tt.sk

Adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová